O grupie

Stowarzyszenie Lipiański Klub Motorowy „Partyzanci”
Stowarzyszenie Lipiański Klub Motorowy „Partyzanci” jest organizacją pozarządową, skupiającą pasjonatów starych, zabytkowych motocykli oraz miłośników historii militarnej.

Stowarzyszenie działa formalnie od 2005 roku i należy do niego 15 członków. Organizacją na co dzień kieruje prezes stowarzyszenia – Krystian Dusza.

Oficjalną stroną poświęconą tematyce działalności stowarzyszenia oraz odbywających się imprezach i zlotach z udziałem „Partyzantów” jest strona internetowa www.partyzanci.lipiany.org .
Do zakresu działalności statutowej Stowarzyszenia należy przede wszystkim:

 • promowanie miasta i gminy Lipiany w kraju i za granicą oraz działalność społeczna na rzecz jego mieszkańców
 • działanie na rzecz podnoszenia bezpieczeństwa na drogach
 • ochrona zabytków i tradycji motoryzacji, a w szczególności zabytkowych pojazdów mechanicznych
 • krzewienie wśród społeczeństwa wiedzy i kultury motoryzacyjnej
 • prowadzenie działalności służącej wychowaniu komunikacyjnemu dzieci i młodzieży i popularyzowaniu młodzieżowych sportów motorowych oraz otaczanie młodych zawodników i działaczy szczególną opieką sportową i wychowawczą.

Stowarzyszenie realizując swoje cele statutowe promuje nie tylko rozwój sportu motorowego, ale i aktywnie włącza się w akcje charytatywne, które mają na celu pomoc najmłodszym. Od wielu lat ?Partyzanci? biorą udział w finałach Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy ofiarowując na licytacje sprzęty militarne, jak i zapewniając mieszkańcom Lipian przejażdżkę zabytkowymi motorami. Zebrane pieniądze pochodzące z jazdy motocyklami w całości przekazywane są na cele WOŚP. Stowarzyszenie przekazuje również co roku artykuły szkolne dla Zespołu Szkół w Lipianach. Pomoce szkolne zostają zakupywane za pieniądze pozyskane ze sprzedaży koszulek w trakcie pikników militarnych odbywających się w Lipianach.Ponadto podczas II pikniku z Partyzantami członkowie grupy sprzedawali koszulki z logo stowarzyszenia, a całkowity dochód z tej sprzedaży został przeznaczony na leczenie chorego dziecka z gminy Lipiany.
Lipiańscy ?Partyzanci? dbają szczególnie o najmłodszych, dla których los nie zawsze był łaskawy. Chętnie włączają się w imprezy organizowane m.in. w ośrodkach w Nowielinie i Nowogardzie, gdzie prezentując zabytkowe motory wzbudzają duże zainteresowanie wśród dzieci i młodzieży.
Stowarzyszenie za jeden z podstawowych celów stawia sobie promocję miasta i gminy Lipiany zarówno w kraju, jak i poza jego granicami. Członkowie grupy uświetniają wiele różnorodnych imprez w Lipianach, takich jak na przykład:

 • finały Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy
 • Piknik Eterowy w Lipianach.

Ponadto w trakcie swojej działalności ?Partyzanci? gościli na imprezach plenerowych, m.in.:

 • IV Nocne Kryterium Kolarskie w Stargardzie Szczecińskim (2002 r.)
 • Rajd ?Szlakiem Piastowskim? (Szczecin- Cedynia 2002 r.)
 • IX memoriał Edwarda Jancarza w Gorzowie Wielkopolskim (2005 r.)
 • III i IV Międzynarodowy Zlot Kierowców Aut Ciężarowych (2004 i 2005)
 • Przystanek Woodstock Kostrzyn
 • Majówka w Barlinku 2008 r.

Od wielu lat Stowarzyszenie bierze udział w największych zlotach militarnych organizowanych na terenie województwa zachodniopomorskiego, tj.:

 • Międzynarodowy Zlot Historycznych Pojazdów Wojskowych w Darłówku
 • Zlot Motocykli ?Nad Zalewem? w Polanowie
 • Zlot Miłośników Fortyfikacji w Boryszynie
 • Międzynarodowy Zlot Pojazdów Militarnych w Bornym Sulinowie
 • Zlot u Irka (Kołobrzeg)
 • Zlot Motocykli Ciężkich i Weteranów (Debrzno)
 • Zlot ?Moto Piława? (Głowaczewo).

Podczas zlotów grupa niejednokrotnie została wyróżniana pucharami, dyplomami oraz podziękowaniami przez organizatorów, a na temat jej członków zamieszczano informacje w najpopularniejszych dziennikach naszego regionu, tj. ?Głos Szczeciński?, ?Kurier Szczeciński?, ?Gazeta Wyborcza?, ?Gazeta Lubuska? , ?Puls Powiatu?, ?Gazeta Ziemi Pyrzyckiej?, ?Nasz Powiat? oraz czasopismach, np. w ?Polityce?, ?Świecie motocykli?, ?Tygodnik Żużlowym?.

Od roku 2005 klub zaczął organizować imprezy plenerowe pod nazwą Piknik Militarny z Partyzantami, które stały się jedną ze sztandarowych imprez w Lipianach. Z kameralnego spotkania miłośników motocykli ?piknik? rozrósł się w prawdziwy zlot pojazdów militarnych. Piknik Militarny z Partyzantami przyciąga coraz więcej pasjonatów starych motocykli,  zwykłych turystów, jak i całe rodziny i wpisał się na stałe w kalenadium imprez miasta i gminy Lipiany. Atrakcją ostatniego spotkania na Górach Skrzypkowskich był przyjazd wojsk 11 Lubuskiej Dywizji Kawalerii Pancernej oraz prezentacja sprzętu wojskowego czołgu i rosomaka, a także parada ulicami Lipian.

Przez lata członkom Stowarzyszenia udało się zebrać wiele podziękowań, dyplomów i pucharów otrzymanych, m.in. od: władz powiatu pyrzyckiego oraz miasta i gminy Lipiany, Fundacji Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy, a także od organizatorów różnorodnych zlotów. Jednym z najważniejszych wyróżnień był również puchar redaktora naczelnego Kuriera Szczecińskiego za pokaz jazdy na motocyklach z przyczepami otrzymany w 2001 roku.