POROZUMIENIE PARTNERSKIE

4 marca 2010r w sali Plafonowej Muzeum Oręża Polskiego w Kołobrzegu odbyło się spotkanie organizatorów 4 największych zlotów historycznych pojazdów wojskowych w Województwie Zachodniopomorskim:

W spotkaniu prowadzonym przez dyrektora muzeum – Pawła Pawłowskiego, uczestniczyli:

  • Marian Laskowski – od 12 lat pomysłodawca i organizator Międzynarodowego Zlotu Historycznych Pojazdów Wojskowych w Darłowie
  • Marta i Rafał  Michalscy – od 6 lat organizatorzy Kołobrzeskiego Pikniku Wojskowego i Służb Mundurowych
  • Mariusz Marek Przybylski – Przedstawiciel Stowarzyszenia Lipiański Klub Motorowy „ Partyzanci”- organizatora VI Zlotu Pojazdów Militarnych i Motocykli w Lipianach w 2010r

oraz organizatorzy VII Międzynarodowego Zlotu Pojazdów Militarnych w Bornem Sulinowie:

  • Agnieszka Soćko – Kierownik Referatu Promocji i Współpracy Urzędu Miasta Borne Sulinowo
  • Paulina Undrych -Matkowska – Dyrektor Centrum Kultury i Rekreacji w Bornem Sulinowie
  • Wiesław Bartoszek – Komandor Zlotu; Teresa Turowska -Szef Sztabu Zlotu
  • Bogumił  Turowski – Prezes Stowarzyszenia Miłosników Historii Bornego Sulinowa

Zaproszeni goście postanowili podpisać Porozumienie Partnerskie w sprawie podjęcia wspólnych działań w zakresie stworzenia i promowania idei zlotów historycznych pojazdów wojskowych  jako markowego produktu turystycznego województwa zachodniopomorskiego. Celem  porozumienia jest zwiększenie oferty turystycznej oraz promocja wydarzeń związanych z ochroną zabytków techniki wojskowej, edukacją historyczną, upowszechnianiem historii oręża polskiego oraz Pomorza Zachodniego.

Porozumienie dotyczy promocji wydarzeń organizowanych w 2010r:
a)      XII Międzynarodowy Zlot Historycznych Pojazdów Wojskowych w Darłowie
b)      VI Kołobrzeski Piknik Wojskowy i Służb Mundurowych
c)      VII Międzynarodowy Zlot Pojazdów Militarnych w Bornem Sulinowie
d)     VI Zlot Pojazdów Militarnych i Motocykli w Lipianach

Instytucją koordynującą  działania stron porozumienia będzie Muzeum Oręża Polskiego w Kołobrzegu, wspierane przez Urząd Marszałkowski Województwa Zachodniopomorskiego.

W ramach porozumienia zostanie przygotowana wspólna oferta turystyczna Województwa Zachodniopomorskiego pod kontem promocji zlotów historycznych pojazdów wojskowych. W ramach kampanii promocyjnej zostaną przygotowane reklamy w postaci billboardów, ogłoszeń w prasie ogólnopolskiej oraz spotów emitowanych w mediach, publikacje oraz udział w targach turystycznych. Wspólna prezentacja jest doskonałym posunięciem marketingowym, który gwarantuje wspólny sukces i realizacje zamierzeń Urzędu Marszałkowskiego w zakresie promocji produktów turystycznych regionu. Takimi produktami niewątpliwie stały się zloty pojazdów wojskowych oraz pikniki historyczne, które z roku na rok mogą pochwalić  się coraz większą popularnością.

Muzeum Oręża Polskiego w Kołobrzegu, jako koordynator projektu ma zapewnić merytoryczny poziom organizowanych zlotów, dbać o wypełnianie celów oraz misji poszczególnych historycznych spotkań. Zloty są doskonałą okazją do edukacji historycznej oraz prezentacji zabytków techniki wojskowej. Kołobrzeskie Muzeum od 2 lat jest obecne na zachodniopomorskich zlotach, podczas których promuje własną ofertę wystawienniczo-edukacyjną oraz przygotowaną specjalnie na zloty wystawę plenerową. Od 2009r towarzyszy nam uruchomiony transpoter SU-57 half-track. Udział w zlotach historycznych pojazdów wojskowych jest dla nas  okazją do upowszechniania misji muzeum oraz bezpośrednim kontaktem z odbiorcami naszej oferty.

Podpisane Porozumienie wraz z listem intencyjnym zostanie przesłane do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Zachodniopomorskiego.

opracowanie: Malwina Markiewicz