OŚWIADCZENIE ZARZĄDU STOWARZYSZENIA z dnia 13 lipca 2016 r.

W związku ze zdarzeniem w dniu 9 lipca 2016 r. w Lipianach związanym z kolizją motocyklisty z radiowozem Policji i rozpowszechnianymi różnego typu informacjami w tym zakresie, Zarząd Stowarzyszenia Lipiański Klub Motorowy Partyzanci informuje, że osoba będąca sprawcą kolizji nie była dopuszczonym przez organizatora uczestnikiem parady. Ponadto osoba ta nie była nigdy członkiem stowarzyszenia, ani w żaden sposób nie była związana z działalnością Stowarzyszenia Lipiański Klub Motorowy Partyzanci. Wobec powyższego Stowarzyszenie Lipiański Klub Motorowy Partyzanci, którego jednym z podstawowych zadań statutowych jest działanie na rzecz bezpieczeństwa na drogach oraz krzewienie wśród społeczeństwa wiedzy i kultury motoryzacyjnej stanowczo sprzeciwia się łączeniu zaistniałego zdarzenia z działalnością stowarzyszenia.

Prezes Zarządu Stowarzyszenia
Krystian Dusza