Podziękowania

Zarząd Stowarzyszenia Lipiański Klub Motorowy „Partyzanci” serdecznie dziękuje Czesiowi Czołgiście ze Ściechowa, Brzydalowi oraz członkom Gorzowskiego Klubu Miłośników Pojazdów Militarnych za pomoc w organizacji VII Zlotu Pojazdów Militarnych. Dzięki Wam i Waszym maszynom błoto na Górach Skrzynkowskich nie zgęstniało. Zarząd Stowarzyszenia dziękuje także wszystkim pozostałym grupom i uczestnikom zlotu za wspólne oblężenie Lipian. Następna wojna za rok.

Do zobaczenia.